fbpx
KurioziteteLajme

Sfidoni veten, kush ka p ërparsi në këtë kr yqëzim

Sf idoni veten, kush ka p ërparsi në këtë kr yqëzim
A mendoni se jeni sho fer i mirë? Në mediat sociale po qarkullon një ilu strim i një kr yqëzimi që ka bërë ko nfuzë shumëkënd, ngase gjy kuar nga përgjigjet, del se shumë sh oferë nuk e meritojnë patentë sh oferin që e p osedojnë.
Siç mund ta shihni nga il ustrimi, në kry qëzimin pa se maforë ndodhet një kamion, makinë dhe autobus.
Kamioni duhet të kthehet ma jtas, makina djathtas pasi autobusi shkon drejt. Si do të bëhet kjo?

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button