DiasporaKosovaLajmePolitika

Spartak Ngjela!: Siç ia m orrëm Kosovën Millosheviçit! Ashtu edhe Vuçiqit do ia m arrim Preshevën e Nishin!

Av okati i njohur sh qiptar Spartak Ngjela, ka ko mentuar në li dhje me zhv illimet e fundit në botën shqi ptare në Ballkan Perëndimor. Ngjela ka thënë se pr esidenti i Kosovës Hashim Thaçi, duke l uajtur lojën e ho mologut të tij serb, Aleksandar Vuçiq, vizitoi Liqenin e Ujmanit, për të ngr itur t ensionin në Serbi.

Ai ka k omentuar edhe veprimin e Vuçiqit, i cili u zmbr aps nga m obiIizimi i tij me u shtrinë, duke e q uajtuar këtë so rallatje të t urpit. Sipas avokatit Ngjela, liderët shqiptarë janë gënjyer nga Moska, se Amerika nuk ka in teres më për Kosovën. Ai ka th eksuar se i pari që ra br enda kësaj është Hashim Thaçi, pasi sipas Ngjelës, ai do d estabilizimin e Kosovës, për shk ak të “akvuzës nga Gj ykata Sp eciale”.

Av okati më tej ka thënë se Serbia gj endet nën pr esionin e plotë nga Gjermania, aleati i dytë k ryesor i botës shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Ngjela ka pyetur nëse Vuçiq po don lu tfë botërore, edhe pse sipas tij, Rusia nuk m und ta nd ihmojë Serbinë për shkak se nuk ka para. “Serbia e Milosheviçit e h umbi me t urp një l utfë me Amerikën, dhe u çl irua Kosova, mos kërkon edhe Vuçiçi të hu mbasë edhe ky një l utfë tjetër që të çlirohet edhe Presheva shqiptare, edhe Nishi shq iptar”, ka shkruar ai në një p ostim në F acebook.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button