Kuriozitete

Cili ka pe rparesi ne kete kryqezim, ketu ga bojne edhe shoferet me te mire

Shume shofer te cilet ng asin cdo dite ma kinen si nje mjet tr ansporti, jane te bi ndur se ata i zgj idhin pr oblemet e tr afikut shume le hte.

Prej kohesh dihet tashme se pyetjet me te ve shtira ne per te stime jane ato me ‘udhek ryqe’ ku me ane te nje fotoje shoferi i ar dhshem duhet te vl eresoje sipas rr egullave te qa rkullimit, se cili au tomjet ka pe rparesi.

Nd aj ju tr egojme kete foto dhe pe rgjigjen je peni sipas re ndit qe duhet te le vizin ma kinat.
Por kini ku jdes se edhe sh oferet me te mire mund te ga bojne.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button