fbpx
Lajme

“Sot babushi im nuk m undem”, vajza e tij i bën d edikimin pë rlotës Agron Llakajt për d itëlindje

Ai është një ndër f igurat më të rë ndësishme të h umorit sh qiptar, aq sa nuk do të ekz agjeronim aspak po të thonim që Agron Llakaj është një ndër th emeluesit e tij këto vitet e fundit.

Një jetë në skenë, një jetë pranë p ublikut të cilin e ka bërë për vete me hu morin e tij, por edhe të qa jë shpeshherë falë mje shtërisë së paraqitjes së rea liteteve pa radoksale në të cilat je tojmë.

Ditën e so tme ik ona e “Al Pazar” feston 60-vj etorin e l indjes, dhe s igurisht nuk i kanë mu nguar u rimet e shumta nga miq, ko legë por vëmendjen e ka marrë ai i vajzës së tij, e cila me s iguri i ka p ërlotur të gjithë me d edikimin pr ekës.

Ditën e so tme ik ona e “Al Pazar” feston 60-vj etorin e l indjes, dhe s igurisht nuk i kanë mu nguar u rimet e shumta nga miq, ko legë por vëmendjen e ka marrë ai i vajzës së tij, e cila me s iguri i ka p ërlotur të gjithë me d edikimin pr ekës.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button