fbpx
Show-Biz

Sonila Meço e pë rlotur rr ëfen d etajin e dh imbshëm në mes të emi sionit

Gazetarja Sonila Meço në ka treguar një një detaj të dhi mbshëm li dhur më gratë naftëtare të Ballshit / hapeni marketingun vazhdoni me shfaqjet

Ajo tha në Tempora se disa nga gratë gr evistë, edhe pse nuk e kanë pranuar janë me ka ncer gjiri.Sonila Meço: Kur një d ëm që i është shk aktuar shtetit që shkon në 400-500 milionë dollarë, që edhe k arletet e dro gës do ta kishin zili. Askush nuk ka vaj tuar pas h ekura dhe e gjithë kjo ka pr odhuar një qytet fan tazmë / hapeni marketingun vazhdoni me shfaqjet

Ajo që më bën çudi është pse nuk shoh njerëz të shoqërisë c ivile, amb asadorë që fl asin në këtë vend për gjithçka. Është muaji i k ancerit të gj irit / hapeni marketingun vazhdoni me shfaqjet

Nuk e kanë pranuar para Marjana Legisit, por disa pr ej z onjave janë me k ancer gj ini, disa prej tyre që janë në grevë.Shohim pr omo, por atje nuk ka shkelur askush.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button