fbpx
AktualitetLajmeShow-Biz

“Do të fitosh 200€ nata në Tiranë?” vajza sht anget nga mesazhi që i vjen në Facebook (Foto)

“Do të fitosh 200€ nata në Tiranë?” vajza sht anget nga mesazhi që i vjen në Facebook (Foto)

Pr osti tuci oni është konsideruar si një prej profesioneve më të vjetra në botë, por kjo nuk do të thotë se në ditët e sotme i ka rënë vlerat. Sot e hasim në mënyra të moderuara dhe të aplikuar në forma të ndryshme.

Prost itucioni virtual dhe më konkretisht ai online po merr gjithmonë e më shumë përmasa të gjera. Policia jonë thotë se po e lu fton këtë mënyrë të fit imit të parave, por nuk e dimë sa do të veprojë në lidhje me këtë rast.
Bëhet fjalë për një vajzë, e cila ka marrë një mesazh skanda lizues në Facebook-un e saj. Një person i panjohur i shkruan dhe e pyet nëse do të fitojë mbi 200 euro gjatë një nate, duke kryer ma rrë dhënie s ek su ale me meshkuj që nuk i njihte. E ndier në sik let nga ajo që lexon, e reja ref uzon në mënyrë kategorike dhe i këshillon edhe bashkëbisedueses së saj të dalë nga kjo rrugë në të cilën është futur.

Mirëpo, insistimi i vajzës vijon, teksa flet jo vetëm për këna qësinë monetare dhe benefitet që kjo “punë” ka, por edhe për ato fizike, teksa përshkruan ak tin sek sual.
Në vijim mund të ndiqni një pjesë të bisedës mes dy vajzave, ndërsa denoncuesja bën me dije se e ka paraqitur rastin në polici, por nuk ka besim nëse mund të ketë një hetim të plotë apo jo.
Ajo bën apel që vajzat e reja dhe të pambrojtura të mos bien pre e këtyre rasteve shfr ytëzuese dhe përfituese.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button