Kosova

URIME / 100 Deri Në 250 Euro Për Çdo Qytetar Të Vendit Nga Data 22Mars, Paraqitjet Do Ti Bëni Këtu ?

450 milionë euro është shuma që do t’i kushtonte buxhetit të Kosovës, në rast se ndahen nga 250 euro për secilin qytetarë.Për ta tejkaluar krizën ekonomike në kohë panndemie.
Këtë ide e ka dhënë një vullnetar në luf,tën ndaj pan,demi,së, Shenoll Muharremi.Nëse Kosova i jep secilit qytetar të saj nga 250 për me e ndihmuar ekonominë vendore, çka ndodhë?

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button