fbpx
Kuriozitete

Mediat e huaj: Ky qytet shqiptar është ndër më të bukurit në botë


Associated Press i ka kushtuar një shk rim turizmit të Gjirokastrës historike. Nën titu llin “Shqipëri. Vera e shkurtër e Gjirokastrës, e cila përjetoi lulëzimin e tur izmit vetëm një se zon”, shkrimi flet për ndik imin e pandemisë në jetën e qytetit të gurtë.
Një xhevahir që kishte pr ovuar të mirat e tu rizmit pa degraduar, vetëm për disa sti në, e fundit në ve çanti ajo para pande misë i çoi të gji tha në vitin zero.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button